Ydelse_forretningsudv_1000x310

Kontakt for mere information

Claus Gramstrup +45 2427 8704

Forretningsudvikling

”Vi hjælper vores kunder med at nå deres forretningsmæssige mål.” Sådan lyder vores mission i GRAMSTRUP+CO. Vi er seks specialister med hvert vores kompetenceområde, men den disciplin, der samler os på tværs af kompetencer, er netop at hjælpe vores kunder med at udvikle deres forretning.

Gode løsningerne er altid forankret i virksomheden selv. Derfor skaber vi udviklingsforløb, hvor virksomhedens ledelse og medarbejdere ved hjælp af håndgribelige værktøjer inddrages og tager medansvar.  Resultatet er forretningsudvikling med mening, mål og retning.

Vi tilbyder disse services indenfor forretningsudvikling:

ForretningsCheck

Vi har specialiseret os i at hjælpe vores kunder med at ”genopfinde” sig selv. Vi kalder det ForretningsCheck, og i al enkelthed går det ud på at se visioner, strategier, selvopfattelse  og omdømme efter i sømmene: Er det visionen eller blot rutinen, der driver dagligdagen? Er der overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør? Skal vi en hel anden vej, hvis vi vil øge væksten? Alt sammen eksempler på spørgsmål, som bliver besvaret gennem et ForretningsCheck.

Projektudvikling

Virksomheder og organisationer igangsætter nye projekter i en lind strøm. Det kan være CSR programmer, jubilæumsarrangementer, nye medarbejderaktiviteter, uddannelsesprojekter – listen er uendelig. Men ofte ender sådanne projekter langt fra at indfri forventningerne, hvis de overhovedet bliver fuldført. I GRAMSTRUP+CO hjælper vi vores kunder med at sikre en professionel projektudvikling. Vi tester ideerne upfront, lægger tidsplaner og realistiske ressourceallokeringer, sparrer med de involverede projektmedarbejdere og bidrager også gerne i implementeringen, hvor der er brug for det.

Fusionsoptimering

På et tidspunkt vil en virksomhed overveje hvorvidt man skal ekspandere via fusion/opkøb, og man begynder at kigge på hvilke virksomheder, der kunne være interessante og hvilke nye muligheder, der åbner sig ved en fusion. Det er en krævende og stor opgave at fusionere to virksomheder, og fakta er at mere end 60% af fusionerne mislykkes. Det er derfor meget vigtigt at have styr på hele processen. I GRAMSTRUP+CO har vi specialiseret os i at hjælpe vores kunder med at få det optimale ud af en fusion ved i processen at fokusere på:
1. Klarhed: Sikring af det perfekte match ift. fusionspartner
2. Tillid: Klare budskaber og troværdig argumentation overfor alle interessenter
3. Én virksomhed: fælles værdigrundlag og fælles identitet

Ydelse_innovation_1000x310

Kontakt for mere information

Claus Gramstrup +45 2427 8704

INNOVATION

Der er god forretning i at tænke innovation ind i virksomhedens strategi og handlingsplaner. Men det kræver, at virksomheden har en vision og en struktureret tilgang til det daglige arbejde med innovation. Det er som alt andet et spørgsmål om målrettet ledelse.

I GRAMSTRUP+CO hjælper vi vores kunder med at strukturere udviklings- og innovationsprocessen. Vi yder desuden rådgivning på konkrete udviklingsprojekter for nye produkter eller services. Sidst men ikke mindst faciliteter vi udviklingsworkshops, der kan sparke gang i de deltagende virksomheders produktudvikling.

Vi tilbyder disse services indenfor innovation:

Innovationsledelse

Det er dokumenteret, at virksomheder eller organisationer med en struktureret tilgang til innovation, der tager afsæt i solid viden om kundernes behov, øger træfsikkerheden af nye produkter og services. Brugerdreven tilgang til innovation er nøglen til succes. Uanset om I er en stor virksomhed med markedslederposition eller en lille eller mellemstor virksomhed, der skal have opbygget en konkurrencedygtig produkt portefølje på det nationale og internationale marked, kan GRAMSTRUP+CO hjælpe jer med innovationsledelsen.

Produkt Boost

Produkt Boost er et intensivt arbejdsseminar, hvor deltagerne støttet af tre erfarne designere og innovationsspecialister drives igennem målrettede produktudviklingsforløb med fokus på deltagernes egne ideer og produkter. På hver Boost deltager 5-8 virksomheder, typisk repræsenteret med 2-3 ledere eller nøglemedarbejdere fra hver virksomhed. Et Produkt Boost afvikles over 3 arbejdsdage og afholdes regelmæssigt i København og Vejle. LÆS MERE

Customer Experience Management

Customer Experience Management er en strategisk styring af kundens oplevelser i mødet med et produkt, en service, et system eller en proces. Sammen med virksomheden sætter vi os i kundens sted og kortlæger og kvalificerer alle de kontaktpunkter som kunden har med virksomheden. Alle inputs opsamles og indarbejdes i en udviklingsstrategi med prioriterede indsatsområder og formulerede succeskriterier, hvor målet er at skabe differentiering til konkurrenterne og endnu bedre kundeoplevelser.

ydelse_branding_1000x310

Kontakt for mere information

Claus Gramstrup +45 2427 8704

BRANDING

Branding er de handlinger der er med til at skabe et brand. Forudsætningen for at udvikle et godt brand er naturligvis at det grundlæggende produkt eller kerneydelse imødegår eller endog overgår kundens forventninger. Men for at skabe det unikke brand må virksomheden også løfte sig ud over sit produkt eller kerneydelse og fokusere på selve kundeoplevelsen og den merværdi virksomheden, produktet eller kerneydelsen tilfører sine kunder.

Hos GRAMSTRUP+CO hjælper vi vores kunder med flytte sig fra at være produkttænkere til oplevelsestænkere. Og vi er med hele vejen.

Vi tilbyder disse services indenfor branding:

BrandingCheck

Er der overensstemmelse mellem det som din virksomhed vil, gør og siger?
Med BrandingCheck giver vi dig det nødvendige overblik over indsatsområder, der kan skabe denne overensstemmelse, og som din virksomhed bør prioriterer for at styrke sit brand –  både internt og ekstent.  BrandingCheck er en skalerbar analysemetode der kan gennemføres som simpel logisk kontrol og udbygges med målgruppeinterviews , surveys, workshops mv. BrandingCheck vil ligge til grund for en realiserbar brandingstrategi.

Brandingstrategi

Du har det omdømme du fortjener!
Og skal dit omdømme styrkes, skal du gøre en indsats. Det kræver at du har en brandingsstrategi. Sammen med dig udvikler vi en realiserbar brandingstrategi med en prioriteret indsatsplan, der beskriver formål og succeskriterier for de enkelte indsatser. Brandingsstrategien er dit effektive værktøj i arbejdet med at styrke dine relationer og din troværdighed i forhold til omverden.

Produktlancering

Er du klar med et nyt produkt?
Produktlancering er en disciplin der kræver timing. En produktlancering involverer hele virksomheden. Og time-to-market er afgørende for succes. Derfor involveres GRAMSTRUP+CO ofte fra start. Vi udvikler selve lanceringsstrategien, produktnavne, pay-offs, emballager, brugervejledninger, koncepter, kampagneuniverser, udstillinger, websites, salgsbrochurer, præsentationer, film, presse-kits mv. og vi sikrer at ikke blot salg, support og service er optimeret, men også at både agenter, distributører og forhandlere har den nødvendige viden og tilgang i mødet med kunderne – med fokus på den gode oplevelse.

Global markedsføring

Skal din virksomhed ud på det globale marked?
At få succes med global markedsføring af virksomhed og produkter er resourcekrævende, idet forståelse for kunderne i mange forskellige kulturer kræver stor lokal indsigt. Det at få kommunikeret både virksomhedens kerneværdier og de enkelte produkters unikke egenskaber på flere markeder kræver en samlet brandingindsats og strategisk styring af den visuelle identitet. Den øgede globale konkurrence fordre en klar og enkel kommunikation, der giver kunderne et tydeligt billede af den værdi virksomheden og produktet skaber for kunden.

I GRAMSTRUP+CO hjælper vi vores kunder med både global brandingstrategi og implementering, og med en tilhørende fælles kommunikationsplatform og visuel identitet, der både tager højde for det globale corporate udtryk samtidig med forståelse for de lokale forskelligheder.

Ydelse_kommunikation_1000x310

KOMMUNIKATION

Sig hvad du gør, og gør hvad du siger! Sådan lyder verdens korteste – og måske bedste kommunikationsstrategi. Pointen er, at alt kommunikerer – og at kommunikation derfor handler lige så meget om hvad du gør, som hvad du siger! Derfor tager al god virksomhedskommunikation også sit udgangspunkt i en klar og ærlig analyse af virksomheden: forretningsideen, mission og vision, målgrupper og ikke mindst omverdens forståelse af virksomheden, dens produkter og dens værdier.

I GRAMSTRUP+CO hjælper vi virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder med at organisere deres kommunikation, så den bidrager til at realisere de fastsatte mål.

Vi tilbyder disse services indenfor kommunikation:

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien udstikker virksomhedens kommunikationsmæssige mål og beskriver de midler, processer og handlinger, der sikrer at disse mål realiseres. I GRAMSTRUP+CO har vi mange års erfaring i at udvikle kommunikationsstrategier, der giver resultater, skaber sammenhæng og understøtter virksomhedens forretning.

Copywriting

Gode ideer, produkter og virksomheder fortjener gode tekster. Vi hjælper dig med at fine den rigtige tone og fortælle dine historier så de matcher visionen og taler direkte til dine målgruppers hjerter og hoveder. Peter Birgens og Dan Elloway skriver på henholdsvis dansk og engelsk og arbejder begge på deres modersmål.

Intern kommunikation

En virksomhed er i konstant forandring og ved større forandringer er den interne kommunikation afgørende fordi medarbejderne oftest er dem som er mest skeptiske omkring forandringen. Det afgørende at lederen er klædt på og trænet i at kommunikere  klare budskaber, troværdig argumentation, evnen til at målrette og ”oversætte” hvad forandringen betyder for medarbejderne, er vigtige nøgleord for at gennemføre og kommunikere forandringer.

Kommunikationsplan

En god kommunikationsplan tager både højde for ledelsens målsætninger og medarbejdernes behov og foregår i tæt samarbejde med ledelsen – kommunikationsplanen fungerer som en fælles drejebog for ledelsen, der skal sikre en succesfuld kommunikation i en forandringsproces.

Film

Film er et globalt kommunikationsmiddel, som levendegør dine fortællinger om såvel virksomheden som dens produkter og services. Det er i den rette sammenhæng et stærkt medie både intern til undervisning og dokumentation og til eksterne præsentationer.

Internettets udbredelse og de mange nye medier der er opstået har givet filmmediet et nyt liv: Visuelle fortællinger om virksomheden indgår naturligt i hjemmesiden og fora som Linkedin og Youtube gør det muligt at profilere virksomheden og dens produkter med levende billeder.

Digital kommunikation

I udvikling og implementering af din virksomheds digitale kommunikation tager vi udgangspunkt i både virksomhedens forretningsstrategi og strategier for design, brand, innovation og kommunikation. Vores service dækker udvikling af websites, digitale nyhedsbreve, aktivitet på sociale medier og andre skræddersyede digitale services der sikrer din virksomheds succes.

Reputation management

Et godt omdømme er guld værd. Men det er også en uhyre skrøbelig ting. Alle kender vi til tilfælde, hvor virksomheder, organisationer eller personer får ødelagt deres gode navn og rygte – nærmest fra den ene dag til den anden. I GRAMSTRUP+CO hjælper vi vores kunder med at forstå, forbedre og forsvare deres image.

Ydelse_design_1000x310

Kontakt for mere information

Claus Gramstrup +45 2427 8704

DESIGN

Design er ikke et spørgsmål om smag og behag. Design er at udvikle unikke idéer og koncepter og skabe løsninger på reelle udfordringer. Det kræver at man vurderer designløsningerne på flere parametre end blot smag og behag.  Relevans, appel, egenart, signalstyrke, funktionalitet og konsistens er blot nogle at de parametre som vi hos GRAMSTRUP+CO tager i anvendelse når vi skal levere designløsninger. Vi designer til vores kunder og ikke til os selv. Derfor tager vi altid udgangspunkt i kundens reelle behov og hvad der fungerer på kundens marked. Vores design skal gøre en forretningsmæssig forskel for vores kunder og skabe begejstring hos brugerne.

Vi tilbyder disse services indenfor design:

Design management

Design Management er en tilgang til design – en måde at tænke og styre design på. Ikke kun det fysiske design, som f.eks. den visuelle identitet, papirlinjen, årsrapporten, udstillingsstanden eller produkterne. Men også det immaterielle design, som f.eks. organisationsdesign eller design af nye services. Design Management er strategisk ledelse og skal gribe 360 grader rundt om alle designdiscipliner i en designstrategi. Designstrategien skal forankres dybt i ledelsen som en integreret del af virksomhedens samlede forretningsstrategi og derigennem udleves på tværs af hele organisationen. Det som giver mening og resultat (også på bundlinjen) er når hele organisationen arbejder efter samme vision – også på designfronten.

Hos GRAMSTRUP+CO hjælper vi vores kunder med at udvikle designvisioner og designstrategier, herunder formulering af mål og politikker for anvendelse af design. Gennem årene har vi oparbejdet en solid viden om hvordan designstrategien bliver implementeret, vedligeholdt og udviklet i organisationen og hvordan vores kunder bedst muligt sikrer sin investering i design.

Visuel identitet

En virksomheds visuelle identitet, er en grafisk afspejling virksomhedens samlede værdier, og således med til at brande og positionere virksomheden. Gennem logo, farver, typografi, illustrationer og billed- og formsprog, som faste grundelementer, viser virksomheden hvem den er og hvad den står. Oftest er det ændrede strategier, en fusion, et generationsskifte, eller andre større forandringer, der giver anledning til en revurdering af den visuelle identitet. Men nogle gange har virksomheden blot over årene, næsten umærkeligt, forandret sig og det er blevet tid for et designeftersyn – og dermed en vurdering af behovet for en ny visuel identitet eller blot en justering af den eksisterende.

GRAMSTRUP+CO har udviklet mange visuelle identiteter gennem årene. Både små vækstpotentielle virksomheder og de største danske industrivirksomheder på det globale marked, har benyttet sig af vores mangeårige erfaring, ekspertise og kreativitet inden for feltet.

Kommunikationsdesign

Kommunikationsplatformene inden for ”own media” er mangfoldige; websites, mobile applikationer, brochurer, foldere, annoncer, bøger, udstillinger, skilte, salgspræsentationer, emballager, biler, arbejdstøj. Listen er uendelig. Det kræver viden og erfaring for at kunne rådgive ordentligt om både de tekniske og de designmæssige muligheder, som hvert eneste medie åbner op for. GRAMSTRUP+CO tilbyder design på alle kommunikationsplatforme og når der er behov trækker vi på vores eksterne netværk af dedikerede specialister inden for de enkelte discipliner.

Servicedesign

Service er ikke noget nyt i sig selv, men det at arbejde strategisk med at designe netop de servicetiltag, der giver størst værdi for brugere og kunder, er en forholdsvis ny ting. Det kræver et bredt samspil af kompetencer, forretningsforståelse, menneskelig indsigt og evnen til at se ting fra nye vinkler. GRAMSTRUP+CO udvikler servicetiltag og -koncepter, der støtter op omkring vores kunders produkter, kerneydelser og forretning. Det giver rigtig god mening. Det er nemlig gennem relevante services at vores kunder har, en ofte uudnyttet, mulighed for at differentierer sig fra sine konkurrenter og skabe gode oplevelser for deres kunder og dermed opbygge et godt omdømme.

Kontakt:

Telefon + 45 2427 8704
claus@gramstrup.dk

GRAMSTRUP+CO APS
Hovvigvej 105
DK - 4500 Nykøbing Sj.

WAYFINDER

 gramstrup_hovvigvej_105_krak_kort_465x234